NOVOSTI

PUŠTENA U RAD WEB STRANICA ADVOKATA ELDARA MOĆIĆA!

Poštovani klijenti,
Cijeneći potrebe naših klijenata, način komunikacije u današnjem vremenu i želje da našim klijentima pružimo mogućnost da nam se u bilo kojoj situaciji i sa bilo kojim pravnim problemom mogu obratiti, odlučili smo se za kreiranje web stranice.
Putem web stranice dobit će te osnovne infomacije o nama i našim uslugama, mogućnost da zakažete termin za razgovor u našim prostorijama o Vašem pravnom problemu, te da online postavite pitanje na koje ćemo shodno našim sposobnostima odgovoriti u što kraćem roku.
Uz maksimalnu posvećenost, osnovna misija naše kancelarije jeste zaštita prava, ugleda i časti svakog našeg klijenta.
S poštovanjem,
Advokat Eldar Moćić

KAKO POKRENUTI POSTUPAK STEČAJA PRIVREDNOG DRUŠTVA


Postupci stečaja privrednih društava koji imaju za cilj reorganizovanje poslovanja privrednih društava ili
prestanak rada privrednog društva i brisanje iz registra kod nadležnih sudova su postupci čije pokretanje i
praćenje, obzirom na izuzetnu složenost iziskuju poznavanje različitih propisa iz više oblasti prava. U
takvim situacijama preporučujemo da angažujete stručnu osobu koja će Vam svojim znanjem i iskustvom
pomoći dobiti Vašu pravnu bitku, a s ciljem realizacije svih Vaših interesa.
U nastavku Vam donosimo osnovne informacije o ovome postupku.
ZAKONSKI OKVRI:
* Zakon o stečaju („Službene novine FBIH“ broj 53/21)
* Zakon o stečaju Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 16/16)
* Zakon o stečaju Brčko Distrikta BIH („Službeni glasnik Brčko Distrikta BIH“ broj 16/19, 29/20 i 16/22)
RAZLOZI ZA OTVARANJE STEČAJNOG POSTUPKA
* Platežna nesposobnost stečajnog dužnika,
* Prijeteća platežna nesposobnost,
* Nepostupanje po usvojenom planu reorganizacije i
* Ako je plan reorganizacije izdejstvovan prevarom ili na nezakonit način
Najčešći razlog za otvaranje stečajnog postupka privrednog lica jeste platežna nesposobnost. Privredno
lice je platežno nesposobno ako 60 dana neprekidno ne izmiruje svoje dospjele novčane obaveze ili je
račun stečajnog dužnika blokiran 60 dana neprekidno. Bitno je kazati i da prijeteća platežna
nesposobnost podrazumijeva platežnu nesposobnost koja će nastupiti u narednih 12 mjeseci i da u ovoj
situaciji samo stečajni dužnik ili njegov punomoćnik može podnijeti prijedlog za otvaranje stečajnog postupka.
CILJ PROVOĐENJA STEČAJNOG POSTUPKA
Cilj provođenja stečajnog postupka jeste grupno i srazmjerno namirenje povjerilaca stečajnog dužnika,
unovčenjem njegove imovine i podjelom prikupljenih sredstva povjeriocima, a u toku stečajnog postupka
može se provesti i reorganizacija stečajnog dužnika.
POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA
Stečajni postupak se pokreće pismenim prijedlogom. Za podnošenje prijedloga za otvaranje stečajnog
postupka ovlašteni su stečajni dužnik i svaki povjerilac koji ima pravni interes.
NADLEŽNOST SUDOVA
Stečajni postupak provode stvarno i mjesno nadležni sudovi na čijem području se nalazi sjedište pravnog
lica. U Federaciji BIH za provođenje stečajnog postupak nad privrednim subjektima nadležni su Općinski sudovi koji su smješteni u sjedištu određenog kantona, u Republici Srpskoj nadležni su Okružni privredni sudovi, dok je u Brčko Distriku BIH nadležan Osnovni sud Brčko Distrikta BIH.
ROK ZA OKONČANJE STEČAJNOG POSTUPKA
Stečajni postupak će se okončati u roku od godine dana, a u složenom slučaju u roku od dvije godine od
dana otvaranja stečajnog postupka.
U slučaju da se stečajni postupa ne završi u roku od jedne odnosno dvije godine od dana otvaranja u
izuzetnim situacijama rok će se produžiti i može najduže trajati još jednu godinu.