NAŠE USLUGE

Kako Vam možemo pomoći

Krivično i Prekršajno pravo

* Kreiranje i podnošnje krivičnih prijava nadležnim organima na teritoriji BIH
* Pregovaranje i zaključivanje sporazuma o priznanju krivice, te odbrana u krivičnom postupku
* Pružanje savjeta i pravne pomoći, te zastupanje okrivljenog u prekršajnom postupku.