NAŠE USLUGE

Kako Vam možemo pomoći

Porodično i Nasljedno pravo

* Pružanje pravne pomoći, te zastupanje u postupcima razvoda braka
* Zastupanje u postupcima povjeravanja i starateljstva nad maloljetnom djecom
* Zastupanje u postupcima vezanim za izdržavanje djece, supružnika i bliskih srodnika
* Zastupanje u postupcima utvrđivanja i diobe bračne stečevine
* Pružanje pravne pomoći, te zastupanje u ostavinskim postupcima
* Sastavljanje različitih vrsta isprava iz oblasti nasljednog prava (ugovor o poklonu, ugovor o doživotnom izdržavanju, testament i dr.)