NAŠE USLUGE

Kako Vam možemo pomoći

Postupci stečaja i likvidacije

* Pravno savjetovanje, analiza stanja privrednog društva, te mogućnosti restrukturiranja ili reorganizacije privrednog društva
* Kreiranje i podnošenje prijedloga za otvaranja postupaka stečaja i likvidacije kod nadležnih sudova u BIH
* Podnošenje prijava potraživanja nadležnim sudovima, te zastupanje stečajnog dužnika ili povjerilaca u postupcima stečaja i likvidacije
* Pokretanje sudskih postupaka povodom odluka stečajnih upravnika