NAŠE USLUGE

Kako Vam možemo pomoći

Radno pravo

* Kreiranje različitih vrsta ugovora o radu te kreiranje internih akata preduzeća iz oblasti radno- pravnih odnosa (pravilnika o unutrašnjoj organizaciji privrednog društva, sistematizacija radnih mjesta i dr.)
* Pokretanje i vođenje postupka za utvrđivanje odgovornosti radnika
* Pružanje pravne pomoći, te zastupanje radnika u disciplinskim i drugim postupcima u kojima se utvrđuje odgovornost radnika
* Savjetovanje, te zastupanje u postupcima radi ostvarivanja prava iz radno-pravnih odnosa