NAŠE USLUGE

Kako Vam možemo pomoći

Ugovorno i Stvarno pravo

* Analiza ugovornih klauzula, te kreiranje različitih vrsta ugovora (ugovor o zakupu, ugovor o zajmu, ugovor o poslovnoj saradnji, ugovor o kupoprodaji i dr.)
* Zastupanje u postupcima proisteklih iz ugovornih odnosa (ništavnost ugovora, poništavanje ugovora i dr.)
* Savjetovanje oko kupovine, prodaje ili izgradnje nekretnina
* Zastupanje u postupcima sticanja vlasništva nekretnina, upis prava nad nekretninama u odgovarajuće evidencije bez prisustva klijenta
* Zastupanje u postupcima zaštite prava vlasnika nad nekretninama, te uznemiravanja i oduzimanja posjeda
* Zastupanje u postupcima upisa založnog prava nad pokretnom i nepokretnom imovinom dužnika