NAŠE USLUGE

Kako Vam možemo pomoći

Upravno pravo

* Savjetovanje i zastupanje u postupcima za izdavanje različitih dozvola i odobrenja pred nadležnim organima
* Zastupanje u postupcima za izdavanje lokacijske informacije, dozvole za građenje i upotrebne dozvole
* Savjetovanje i zastupanje u slučajevima inspekcijskih kontrola državnih organa
* Zastupanje u upravnom postupku, te pokretanje i zastupanje u upravnim sporovima
* Savjetovanje i zastupanje u postupcima za ostvarivanje prava iz penziijsko-invalidskog osiguranja