„Savjesnost, lojalnost i maksimalna posvećenost svakom našem klijentu su osnovna načela na kojima se temelji rad naše Advokatske kancelarije“

Advokat Eldar Moćić

Zakažite Vaš

Termin

Online

Savjeti
O nama

Advokat Eldar Moćić rođen je 1984. godine u Gradačcu. Završio je Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu 2007. godine. Nakon zavšenog Pravnog fakulteta, iste godine zasnovao je radni odnos u Upravi za indirektno oporezivanje na radnom mjestu carinskog inspektora. Do otvaranja Advokatske kancelarije, u Upravi za indirektno oporezivanje obavljao je različite poslove, pa je tako radio na mjestima carinskog inspektora, poreskog (PDV) inspektora, ovlaštenog lica za zastupanje u postupcima stečaja, likvidacije i restrukturiranja, te šefa Grupe za prinudnu naplatu u RC Tuzla. Također, u toku zaposlenja u Upravi za indirektno oporezivanje, obavljao je poslove ovlaštenog lica za zastupanje u prekršajnim i izvršnim postupcima, te stekao veliko iskustvo u parničnim postupcima vezanim za postupke naplate indirektnih poreza.

Nakon završenog Pravnog fakulteta kao državni službenik pohađao je mnoge edukacije koje se tiču upravnog postupka, prekršajnog postupka, zaštite ljudskih prava, stručne obuke koje se tiču indirekntih poreza, te upravljanja ljudskim potencijalama. Također, od Odsjeka za obuke – Nastavnog školskog centra Uprave za indirektno oporezivanje delegiran je kao predavač, i kao predavač održavao je obuke na temu postupanja službenika Uprave za indirektno oporezivanje u postupcima restrukturiranja, stečaja i likvidacije privrednih društava. Advokat Eldar Moćić položio je pravosudni ispit 2012. godine, a advokatski ispit je položio u novembru 2022. godine, te je upisan u Imenik advokata Federalne advokatske komore od maja 2023. godine.

Naše usluge

Kako Vam možemo pomoći

Advokat Eldar Moćić svojim klijentima pruža različite vrste usluga pravnog zastupanja s ciljem rješavanja Vašeg pravnog problema!Poresko i Privredno pravo

Saznaj više

Upravno pravo

Saznaj više

Postupci stečaja i likvidacije

Saznaj više

Ugovorno i Stvarno pravo

Saznaj više

Porodično i Nasljedno pravo

Saznaj više

Naplata potraživanja

Saznaj više

Radno pravo

Saznaj više

Krivično i Prekršajno pravo

Saznaj više
Za naše klijente

Online konsultacije

U cilju brže komunikacije i upoznavanja sa Vašim pravnim problemom možete nam se obratiti putem naše kontakt forme.
Vaši i naši interesi su uvijek zajednički – ostvarenje brze i efikasne zaštite Vaših prava!

Hvala Vam
Greška tokom slanja. Pokušajte ponovo kasnije!

Najnovije vijesti